Tidskapseln

Tidskapseln

Vad ligger i kapseln?

Förvaring 2004 - 2050

 

 

Utställningen

En del av materialet som lades ned i Tidskapseln ställdes ut på Stadsbiblioteket, i början av december. Utställningen invigdes av kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson torsdagen den 2 december och pågick fram till och med fredagen den 10 december. Bilder från invigningen.

Alla göteborgare var välkomna att resa med Tidskapseln in i framtiden. Det var många som kom till stadsbiblioteket, tog del av andras spännande visioner, och skrev ner sina egna framtidstankar.

Fredagen den 10 december kl. 15.00 avslutades utställningen på stadsbiblioteket och Tidskapseln låstes under högtidliga former av kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Linder. Han och hans efterträdare ansvarar för nyckeln.

Vill du titta på ett urval av bidragen som fanns på utställningen? Klicka här!


 


Till Miljöförvaltningens hemsida

Till GÖTEBORG 2050s hemsida

 

 

Informations- material i pdf-format:

Informationsblad

 

Informationsfolder

 

PM om Tidskapselprojektet