Tidskapseln

Tidskapseln

Vad ligger i kapseln?

Utställningen december 2004
 

Förvaring i 46 år

Tidskapseln med sitt innehåll förvaras i Miljöförvaltningens lokaler på Karl Johansgatan. Där kommer den att stå på väl synlig plats i entrén fram till dess att det är dags att öppna den.

 


Till Miljöförvaltningens hemsida

Till GÖTEBORG 2050s hemsida

 

 

Informations- material i pdf-format:

Informationsblad

 

Informationsfolder

 

PM om Tidskapselprojektet