Tidskapseln

Tidskapseln

Utställningen december 2004

Förvaring 2004 - 2050

 

Nedlagt i Tidskapseln

Tidskapseln är en koffert som fyllts med framtidstankar. Den fanns på en utställning på Stadsbiblioteket i december 2004. Under nio dagar visades visioner om en hållbar framtid från projektet Göteborg 2050 och från inbjudna organisationer och företag. Skolans mellanstadieelever erbjöds också att delta. Många göteborgare visade upp sina framtidstankar och lade ned bidrag i kapseln.

Förteckningen nedan visar vem som lade ned och vad som lades ned i kapseln innan den låstes. Vissa av bidragen finns för nedladdning i pdf-format eller på anda länkade sidor. (Ladda ned förteckningen (20 kB))

 

 

 

- De som arbetade med Tidskapseln: Hela utställningen på Stadsbiblioteket 2-10 december 2004 (sida med några av utställningsbidragen), gästbok från uställningen, Brevet till framtiden (112 kB), annonser om projektet i GP 1-10 december 2004.

- Projekt Göteborg 2050: Samtliga rapporter, foldrar, informationsblad och en brochyr om energisnålt byggande (Hemsida projekt Göteborg 2050).

- Göteborgare: Ett flertal kuvert med teckningar från barn, bidrag från invigningen och bidrag från besökare på utställningen, bl a kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson (s) som invigde utställningen, miljökommisionär Kia Andreasson (mp) som talade på låsningsceremonin, brev från kommunalrådet Carina Liljesand (kd) (48 KB), Centerpartiet - tankar om framtiden (24 kB), Kungsladugårdsskolan, Lerlyckeskolan, Nordhemsskolan m fl andra skolor. Och många andra som besökte utställningen.

- Västnytt (SVT, lokal-TV): Dokumentation av invigningen.

- Radio Göteborg (SR P4): Programmet "Signal", 30 november 2004, om Tidskapseln.

- Utdrag ur Göteborgsposten (GP): Repotage från invigningen (3/12), nyhetsnotis om utställningen, insändare (9/12), svar på insändare (10/12).

- Göteborgsregionens tekniska gymnasium (GTG): Dokumentation av projektet "Bilen 2050".

- Munkebäcksgymnasiet: Elev-visioner - Fanny Bernhardsson (36 kB), Maria Roskvist (28 kB), Elin Bryngelson (24 kB), Erika Hansson (32 kB), Therese Nilsson (36 kB).

- Tekniktävlingen Framtidens datorer, Bööskolan Klass 6 A: Tävlingsbidrag.

- Svenska för invandrare (SFI) -elever: Framtidens ord.

- Göteborgs Stad: Energiplanen, remisshandling sommaren 2004, miljöteknikmässan (dokumentation från utställningen 2004).

- Trafikkontoret, Göteborgs Stad: Årsrapport/verksamhetsberättelse för 2003 (2 MB), budget för 2005 (56 kB) och K2020-material - rapport febr 04 (1,9 MB) och nov 04 (1,9 MB) (lämnades även av andra, endast 1 ex i kapseln).

- Kretsloppskontoret, Göteborgs Stad: Kretsloppsplan.

- Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad: Översiktsplanen (ÖP) del 1 med karta, blandstad och det hållbara byggandet, Tid att handla.

- Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad: Framtida arbete, utställningsmaterial (16 kB).

- Göteborg Energi AB: Årsredovisning 2003 + Rya kraftvämeverk, inkl cd-skivor.

- Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon (del av Framtidskoncernen, Göteborgs Stad): Infomationsbrochyr (48 kB), avvecklingslista (68 KB) farliga ämnen i bygg- och fastighetsförvaltning.

- Göteborg och Co: "Göteborg 2050".

- Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Följebrev, "Kommunal samverkan - Regional styrka: Inbjudan till rådslag, Göteborgsregionen 2015: Prestentation 2004-11-01 Handelshögskolan, studenter från Handelshögskolan och Chalmers.

- Gryaab: Olika visioner fram till 2050.

- Renova: Utvecklingsscenarier för avfallsbehandling (332 kB).

- Västra Götalandsregionen: Framtid i Västra Götaland - En studie och samtalsunderlag om att finna vägar att utveckla vår region, En region att växa i - regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland, Hållbar tillväxt i Västra Götaland - stora utmaningar för hållbar framtid, Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi, Från idé till resultat - miljöutvecklingen i Västra Götaland, Design med omtanke - en bok om design för hållbar utveckling.

- Västtrafik: Målbild (4,2 MB), verksamhetsplan 2005-2007 (732 kB), årsredovisning 2003 (456 kB).

- Länsstyrelsen Västra Götaland: Miljömålen i Västra Götaland, Miljömål för ständig förbättring.

- Vägverket Region Väst (inklusive HUR 2050): Göteborgsregionens infarter, HUR 2050 - koncept till rapporter enl. förteckning (44kB), Marieholmsförbindelsen.

- Banverket, västra banregionen: Västlänken - förstudie och bilder från utställningen, framtidsplan för järnvägen.

- SamVäte i Väst: Brochyr (92 kB).

- Sveriges Byggindustrier: Hållbart byggande - handbok och brochyrer.

- www.medborgarkraften.com (nätverk+webb): Framtidsbilder (20 kB).

- Ekocentrum: Dagbok från verksamheten (256 kB), Ekocentrumfolder (1,5 MB).

- Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV): Framtidstankar (från studenter och forskare).

- Ingenjörer för miljön: Folder med framtidstankar (320 kB).

 

Informations- material i pdf-format:

Informationsblad

 

Informationsfolder

 

PM om Tidskapselprojektet