Höstseminarium 2002 

Tid: Torsdag den 17 oktober 
kl (12.00) 13.00 - 16.30
Plats: Elyseum, Västgötagatan 2, Göteborg

PROGRAM

12.00            Lunchsmörgås
(anmälan erfordras senast måndag 14/10)

13.00            Inledning

GöTEBORG 2050: Läge, resultat, planer
Hans Eek och Johan Swahn

13.30            Kommunikation-Trafik:

På väg mot 2050

Anders Roth, Miljöchef, Trafikkontoret Göteborgs stad

Johan Trouvé , Miljöchef, Schenker AG

14.20            Kaffe och prat

14.50            Klimatarbetet med sikte på 2050

Globalt/Europeiskt
Anneli Hulthé n EU-parlamentet

Nationellt
Naturvårdsverket och klimatsatsningen

Regionalt
Kristina Jonäng, Västra Götalands regionen

Lokalt
Göteborgs Stad

Plats för diskussion

16.15-16.30 Avrundning

Anmäl Ditt deltagande
Pia Sundh (pia.sundh@miljo.gu.se) Telefon: 031 - 772 49 60