Aktiviteter 2001 – 2005:

[2005-02-28]

Projektet avslutades vid årsskiftet. Elin Löwendahl arbetar under 2005 på Miljöförvaltningen Göteborgs Stad med att fortsätta förvalta och sprida projektets resultat. Slutrapporten finns nu att ladda ned från dokumentationssidan.

[2004-12-06]

Tidskapseln låses av kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Linder den 10 december i Stadsbibliotekets utställningshall. Miljökommunalråd Kia Andreasson talar och representanter från Miljöförvaltningen och projekt Göteborg 2050 lägger ned brevet till framtiden. Passa också på att titta på utställningen! Ingen föranmälan krävs. Välkommen att delta!

[2004-12-03]

Tidskapsel-utställningen invigdes av kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson den 2 december på Stadsbiblioteket. Många organisationer, företag och skolklasser ställer tillsammans med projektet ut sina visioner och framtidstankar. Allmänheten är välkomna att lämna bidrag till utställningen och kapseln fram till den 10 december.
 
 

[2004-11-12]

Seminarium om rapporten Kretslopp Göteborg 2050 genomfördes den 11/11 på Ekocentrum i samarbete med Kretsloppskontoret, Göteborgs Stad.

[2004-10-21]

Seminariet "Kick-off Göteborg 2050" ägde rum den 14 oktober på Elyseum. Dagen innehöll förutom en genomgång av projektets historia, nuläge och resultat presentationer av olika aktörers syn på framtidsfrågor inom projektets temaområden; energi, transporter, urban struktur, kretslopp mat och byggande. Tomas Tengby höll i trådarna. I programmet fanns även musikinslag, mingeltillfällen och information om Tidskapseln. På dokumentationssidan finns programmet och några av presentationerna. Nu börjar arbetet med att förvalta och förverkliga projektets visioner!

[2004-10-13]

Rapporten "Kretslopp Göteborg 2050" är färdig! Den finns att ladda ned från dokumentationssidan. Välkommen att delta på rapportseminarium den 11/11 på Ekocentrum, inbjudan. 

[2004-10-12]

Projektet har med extra stöd från Västra Götalandsregionen och Agenda 21 Göteborgs Stad miljö tagit fram rapporten "Mat Göteborg 2050". Den finns på dokumentationssidan. Här finns inbjudan till rapportseminarium den 25/10 på Ekocentrum.

[2004-10-07]

"Göteborg år 1950 och 2050 - framtidsvisioner förr och nu" var titeln på lunchföredrag samt kvällsföredrag av Professor emeritus Emin Tengström och Johan Swahn, Göteborg 2050, under Universitetets vecka, den 6 oktober. Johan Swahns presentation.

[2004-10-01]

Projektet har skrivit remissvar på Göteborgs Stads energiplan. Dokumentet med remissynpunkter finner du här! På energiplanesidan finns mer information och material kopplat till energiplanen.

[2004-09-15]

Projektet medverkar vid "Förträff" inför Miljöteknikmässan 5-8/10, i stadsbibliotekets hörsal den 16/9. Presentation: "Göteborg 2050: Nu går vi mot det hållbara Göteborg - är du med?" (1MB).

[2004-09-13]

Välkommen att delta i seminarium Kick-off Göteborg 2050 den 14/10 på Elyseum! Inbjudan och program (128 kB).

[2004-06-14]

Presentationen från seminariet om "Urban struktur Göteborg 2050" Stadsbyggnadskontoret 11/6 finns att hämta här. Två delar i pdf-format; del 1, del 2.

[2004-05-28]

Välkomna att delta på seminarium om "Urban struktur Göteborg 2050" fredagen den 11 juni kl 09.00-11.00 på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20! Inbjudan till seminariet (pdf-fil 72 kB).

[2004-05-19]

Rapporten "Transporter Göteborg 2050" presenterades och diskuterades på Ekocentrum. Här finns presentationen i pdf-format. Ett pressmeddelande släpptes inför seminariet.

[2004-05-14]

Rapporten "Uban struktur Göteborg 2050" med visioner om hållbar samhällsplanering i Göteborgsregionen är klar och finns att ladda ned på dokumentationssidan.

[2004-04-20]

Projektet släpper rapporten "Transporter Göteborg 2050" om hållbara transporter i Göteborgsregionen. Rapporten finns för nerladdning på dokumentationssidan.

[2004-03-15]

GÖTEBORG 2050 fanns representerade på årets Energiting i Eskilstuna. Se den nya utställningen på bilden nedan.

 

[2004-02-25]

Projektet presenterade sina vätgasscenarier vid Nätverksträffen "Elavbrott ett minne blott" den 18 februari på Elyseum. Presentationen som pdf-fil. Vätgasscenarierna är framtagna av Robert Hedman i form av ett proejektarbete, ladda ner rapporten här!

[2004-01-07]

Vi önskar er alla ett GOTT NYTT ÅR. Projektet Göteborg 2050 går nu in på sitt sista år och vi utlovar många nyheter under året.

[2003-10-02]

Vi inbjuder till vårt årliga höstseminarium, i år på eftermiddagen den torsdagen den 16 oktober på Elyseum, Västgötagatn 2. Här är inbjudan och hur man anmäler sig!

[2003-10-01]

Nytt exjobb: "Future Production of Transport Fuel, Power and Heat from Biomass: A Vision of a Large-scale Energy Combine in Göteborg", Julia Franzén. Examensarbete, september 2003. GoteborgEnergyCombine2050.pdf . Fler exjobb!

[2003-09-27]

Pia Sundh, projektets informatör, slutar i projektet och påbörjar en läraranställning i Mölndal. Vi lyckönskar Pia till det nya arbetet. Pias e-postadress pia.sundh@miljo.gu.se fungerar ännu ett tag framöver.

Under hösten kommer Elin Löwendahl att verka inom projektet med en del av de uppgifter som Pia tidigare arbetade med. Vi välkomnar Elin i projektet!

[2003-09-25]

Det finns en nytryckt och något reviderad version av "Solstad Göteborg 2050". Även som ny pdf-fil.

[2003-09-18]

Ekocentrum har öppnat i nya lokaler. Sveriges största permanenta miljöutstllning invigdes på Chalmers Vasaområdet torsdagen 18/9. Göteborg 2050 har en egen monter. Där presenterar vi Solstad Göteborg 2050 och backcastingmetoden. Välkomna! http://www.ekocentrum.nu

[2003-09-08]

Göteborgs Stads internationella miljöpris tilldelad Hans Eek, projektkoordinator i Projektet GÖTEBORG 2050, för hans arbete med energisnåla hus tillsammans med Wolfgang Feist, energiforskare från Darmstadt, Tyskland. Läs mer på: Göteborg Stads hemsidor

 [2003-06-25]

"Fräscha Färdval" En backcastingstudie för hållbara framtida kortväga persontransporter i Göteborgsregionen. FraschaFardval.pdf
Elin Löwendahl.
Examensarbete, maj 2003

[2003-06-24]

Solstad Göteborg 2050 (pdf dokument 872 kB)
Rapportskrift från projekt Göteborg 2050 med visioner och framtidsbilder om hållbar energi i göteborgsregionen. Johan Swahn och Hans Eek, projektet GöTEBORG 2050. 
Solar City Goteborg 2050
, English folder (pdf document 332 kB)

[2003-06-18]

Visioner för Solstad Göteborg 2050 presenterades under en workshop den 18 juni på en stor världskongress på Svenska mässan i Göteborg som pågick 14-19 juni. 
ISES: Solar Cities Initiative
läs mer på engelska  här eller via länksidan.

[2003-05-20]

Klimat och Energimål (Maj 2003)
Förslag på klimat- och koldioxidutsläppsmål, samt mål för andel förnybar energi för Göeteborgsregionen år 2050 och 2100. 
Johan Swahn, Göteborg 2050
Pdf-dokument finns länkat från dokumentationssidan
Kontakta projektet om du vill ha en papperskopia per post.

[2003-05-14]

Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 2003
öppet för alla.Göteborg 2050 är aktiva på Stadsmusé et onsdag 14 maj i Wallenstamsalen. 

17.00-17.50
Se framåt och påverka nutiden!
Pjäs och backcastingdiskussion med politiker i Göteborgs Stad.

18.30-20.00
Solstad Göteborg 2050 

Välkomna! 

[2003-04-27]

Diskussionen om det Goda Livet går vidare:

"Tillväxt är ingen garant för lycka" Christer Sanne 
En artikel publicerad på debattsidan i GP Söndag 27/4 2003
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=124776

Artikeln som PDF-dokument 

[2003-04-24]

Ny Byggnorm för Skandinavien!
Torsdagen den 24 april samlades företrädare för Boverket, Miljödepartementet, Energi- och Byggnadsdesign vid Lunds Universitet, Chalmers, SP, Cenergia i Danmark, Göteborg 2050 m fl till en workshop i Lund. Avsikten med workshopen var att lägga grunden till nya byggnormer för Skandinavien - som leder till ett hållbart samhälle - en hållbar utveckling. Hus utan värmesystem existerar redan i Sverige och i Tyskland har mer än 3000 lägenheter byggts enligt "passivhus - standard". En kombination av statligt inflytande genomm finansiering och normer och samarbete med byggindustrin förordades. En överenskommelse om fortsatt arbete inom fältet fattades. Troligen blir det ett uppföljande seminarium eller workshop under hösten 2003. Ett forskningsprojekt "Byggnader utan värmesystem" initierades.

Aktörer: Hans Eek Göteborg 2050, Maria Wall, Energi och Byggnadsdesign, Lunds Universitet, Eje Sandberg, ATON konsulter, Thomas Berggren, Energimyndigheten, Bertil Pettersson, Miljödepartementet.

Rapportör: Hans Eek, Göteborg 2050

 

[2003-04-07]

Projekt Göteborg 2050 höll i år i programmet "Hur når vi det hållbara samhället?"
Fokus på beteendeförändringar, värderingar och några perspektiv på kortväga och långväga persontransporter i framtiden.
En heldag under Chalmers MTS dagar. Människa - Teknik - Samhälle.
Medverkande föreläsare:
Fil. dr. Lotta Frändberg, Kulturgeografi, Göteborgs universitet
Anders Linder, Artist och miljödebattör, Stockholm
Teol. dr Carl-Henrik Lyttkens, Humanekologi, Göteborgs universitet
Elin Löwendahl, Examensarbetare i projektet Göteborg 2050
Tekn. dr Johan Swahn, Fysisk resursteori, Göteborg 2050, Göteborgs universitet och Chalmers
Per Westberg, Unicef, Sverige

Närvarande var 272 studenter från alla fyra årskullarna på Chalmers olika ingenjörs och arkitekturutbildningar.

[2003-04-02, pdf-länken tillagd 030425]

IEH har gett ut en bra skrift "Vart är vi på väg?", en kunskapssammanställning om hur det hållbara transportsystemet kan se ut. I skriften delar många av Sveriges transportforskare med sig av sin kunskap. Göteborg 2050 bidragit med visioner av ett hållbart transportsystem.  Skriften kan beställas från IEH. www.ieh.se
Den finns nu också som pdf.
http://www.ieh.se/kunskapskallan/transporter/vart_ar_vi_pa_vag.pdf

 

[2003-03-28]


Nytt exjobb inom Göteborg 2050 publicerat: "Modelling consumption, energy use and carbon dioxide emissions with the SVERIGE model" Consumption_CO2.pdf
Mikael af Ekenstam

 [2003-03-20]


Seminarium: "Hur mäter man Det Goda Livet?"
Välkomna till ett seminarium utifrån en nyskriven rapport för projektet Göteborg 2050: Att mäta det goda livet. Christer Sanne, docent vid avdelningen för Samhällsbyggnad / Institutionen för Infrastruktur , KTH Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm. du hittar rapporten på sidan med dokumentation och trycksaker. 
Seminariet är sammarragerat med avd. för Miljöekonomi vid Göteborgs universitet
Torsdag 20 Mars 2003, kl 10-12, Konferensrummet, våning E-6
Handelshögskolan Göteborgs universitet, Vasagatan 1.
 

[2003-02-20]


Solstad Göteborg
Ett informationsmöte om möjligheterna att påskynda utvecklingen av ett hållbart göteborgskt energisystem: European Solar Cities Initiative (ESCi) och EU:s sjätte ramprogram för forskning, utveckling och demonstration hölls på Elyseum hölls den 20 februari 2003.

 [2003-01-15]


Hållbar urban struktur
En workshop arragerad av projektet Göteborg 2050 och Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad genomfördes den 15:e Februari 2003.

 [2003-01-13]


Nu finns vår folder översatt till Engelska:
The Göteborg 2050 folder is now translated into English. Pdf-copy

 [2002-12-09]


Nu finns att läsa:
Att mäta det goda livet, av Christer Sanne, en rapport utgiven av Göteborg 2050. Du hittar den på nätet i pdf format.
Här ! på dokumentation och trycksaker. 

 

[2002-11-19]

Göteborg 2050
Visioner av ett hållbart samhälle

Göteborg 2050 är ett projekt som arbetar med framtidsbilder för att snabbare nå ett hållbart Göteborg. Pia Sundh, informatör i projektet, ger en kort presentation Allmänheten inbjuds att ställa frågor och får möjlighet att bidra med egna idé er och visioner. Tisdag 19 november, Kl 17.00 - 17.45
Miljöhörnan avdelning 3
, Stadsbiblioteket Götaplatsen
Välkomna!

[2002-10-17]

Projektets årliga höstseminarium hölls den 17/10.
Tema: Trafik, Klimat på Elyseum, Västgötagatan 2, Göteborg
Läs programmet.

[2002-09-23]

Kretsloppsworkshop Göteborg 2050. I samarbete med Kretsloppskontoret Göteborg arrangerade projektet Göteborg 2050 en visionär heldagsworkshop om långsiktigt hållbara kretslopp.

[2002-08-29]

NU PåGåR DET FRIA ORDETS FESTIVAL 29/8-1/9 Heden, Göteborg www.frittforum.nu
Medverkan i Radio P4 Göteborg Direkt 16.25 påannons och kort intervju om programmet i föredragstältet 16.30-19.00 på söndag 1 september.

Det detaljerade programmet finns här. Hur vill du ha det goda livet år 2050?

[2002-06-07]

Solar Cities in Europe
GöTEBORG 2050 har deltagit i inlämnandet av en "Expression of Interest" för ett projekt inom EU:s sjätte ramprogram. Se mer på denna hemsida: www.solarcitiesineurope.nu

[2002-05-29]

Göteborg 2050 har en viktig programpunkt bokad i FRITT FORUM 2002 - DET FRIA ORDETS FESTIVAL 29/8-1/9 Heden, Göteborg

1 sept, kl. 16.30 -19.00  
Hur vill du ha det goda livet år 2050? Diskussioner och visioner om barn, integration, fri tid, trygghet och gemenskap i Göteborg i en hållbar framtid. Kom och deltag i diskussionerna och påverka visionerna. Medverkande: Allmänheten, forskare och studenter från Chalmers och Göteborgs universitet, kulturarbetare, politiker och NGO-representanter.

[2002-05-24]

Energispaningen 2002 avgjord
öjersjö Storegård i Partille, som är en miljöskola, vann Energispaningen i år, och i april även den lokala delen av tävlingen, Stadsdelsspaningen.
Energispaningen arrangeras av energirådgivarna i Västra Götalands och Hallands län. Tävlingen sponsras av miljönämnden Västra Götalandsregionen och Kommunförbundet Halland. Stadsdelsspaningen är ett samarbete mellan Konsument Göteborg, Göteborg 2050, Agenda 21 och Universeum.
Läs mer>>

 

[2002-05-08]

Energiworkshop Göteborg 2050. 

I samarbete med Case Study: "Lundby on the Move" och Vision Lundby ordande projektet GöTEBORG 2050 en visionär heldagsworkshop om långsiktigt hållbara transporter.

 

 

[2002-05-04]

Vårt Göteborg är en informationstidning för Göteborgs stad. Den ges ut i 245.000 ex. Hela majnumret handlar om Göteborg 2050. Nästan hela tidningen finns även som nättidning from 4/5 Klicka här!
Kontakta oss om du vill ha ett pappersnummer skickat till dig,  ange postadress. Informatören Pia Sundh kan nås på 031 - 7724960 eller info@goteborg2050.nu

[2002-04-25]

Vår medverkan i Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2002. Ekobyggbusstur till Lindås och dess hus utan värmesystem, samt  Solhusen i Gårdsten. Medverkande: Arkitekterna Hans Eek, Christer Nordström och en ny biogasbuss TOR  Gustaf Adolfs torg.

[2002-04-28]

Vår medverkan i Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2002.  Resan in i framtiden. Stadsmuseet. Wallenstamsalen. Inledande teater: Tidresenären av Ray Bradbury.Skådespelare. Michael Andersson, Tobias Persson. Föredrag och diskussioner med allmänheten. 

 

 [2002-04-15]

Människa Teknik Samhälle utbildnings dag på Chalmers.MTS-dag 2002. Resan in i Framtiden. Projektet höll i en heldag med inledande teater: Tidresenären av Ray Bradbury.Skådespelare. Michael Andersson, Tobias Persson. Sex föreläsare hade gjort tidsresor in i olika framtidsbilder. En avslutande diskussion leddes av Lars Aldman, SVT och två studenter vid Chalmers och Göteborgs universitet.

 

 [2002-01-16]

Göteborg 2050 deltar i inspirationsdagar på universeum under sportlovsveckorna v7-8. (Inspirationsdagarna ingår i tävlingen Energispaningen 2002) Poster om framtidens energianvändning samt poster om projektet presenteras. 

 [2002-01-13]

Nu finns att läsa
Projektbeskrivning Göteborg 2050
Verksamhetsberättelse 2001 och  Verksamhetsplan 2002-2004.
Du hittar dem på nätet i pdf format.
Här ! på dokumentation och trycksaker. 

 

 [2001-11-22]

Vi deltar i Posterutställning på Miljökonferensen

Hållbar utveckling i Sverige och globalt;vilka problem löser vi tillsammans?

Genom Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum, GMV, arrangerar Chalmers och Göteborgs universitet en miljökonferens om hållbar utveckling den 22 november 2001. Hedersgäst H.M.Konungen

 

[2001-10-15]

En referensgrupp har knutits till projektet. I denna ingår följande personer:

Kaj Andersson, Kretsloppskontoret, Göteborgs Stad
Thore Berntsson, Värmeteknik och maskinlära, Chalmers
Göran Bylund, Energirådgivningen, Gotlands Kommun
Stefan Edman, författare och samhällsdebattör
Åsa Elmqvist, Energimyndigheten
Louise Fäldt, Infrastruktur, Stadskansliet, Göteborgs Stad
Lars Ingelstam, Tema T, Linköpings universitet
Thomas B Johansson, IIIEE (International Institute for Industrial Environmental Economics), Lunds Universitet
Olof Johansson
Filip Johnsson, Energiteknik, Chalmers
Åsa Jönsson, miljöenheten, Skanska, Göteborg
Anna-Lisa Lindé n, Sociologi, Lund universitet
Hans Linderstad, Stadsbyggnadskontoret
Björn Malbert, Byggd miljö och hållbar utveckling, Chalmers
Claes Roxbergh, kommunalråd med ansvar för miljö- och konsumentfrågor, Göteborgs Stad
Lisa Sundell, Vision Lundby, Trafikkontoret
Bengt Söderström
Johan Trouvé , miljöchef, Schenker AG, ordf GAME (Gothenburg Academy for Management of the Environment)
Åsa Wilske, miljöchef, Göteborgs Hamn
Göran Värmby, Business Region Göteborg
Bengt Yngve, Göteborg Energi
Jonas Åkerman, Forskningsgruppen för Miljöstrategiska Studier, Stockholms universitet

 

[2001-10-10]

Onsdagen den 17 oktober på eftermiddagen genomför vi projektets Höstseminarium 2001. Teman denna gång är Energiframtider och Helhetssyn. 

 

[2001-10-05]

Den 3-4 oktober genomfördes en energiframtidsworkshop på Ostindienfararen Götheborg i projektets regi.

 

[2001-09-04]

Projektet Göteborg 2050 finns med på Miljöteknikmässan på hela tre platser; i Göteborg Energis monter, i Göteborgs Stads monter och i Göteborgs MiljöVetenskapliga centrums monter.

 

[2001-09-01]

Pia Sundh har anställts på deltid som projektets informatör. Pia kommer närmast från Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum. Pia kan nås på 031 - 7724960.

 

[2001-08-22]

Projektet Göteborg 2050 presenteras vid Göteborg Energis Sommardagar 22-23/8 och vid konferensen Cities of Tomorrow 23-24/8.

 

[2001-06-18]

Energimyndigheten har tagit beslut om att fortsätta som medfinansiär i projektet Göteborg 2050.

 

[2001-06-12]

I samband med EU-toppmötet i staden har projektet Göteborg 2050 presenterats vid konferensen "Knowledge and Learning for a Sustainable Society" arrangerad av Göteborgs MiljöVetenskapliga Centrum (GMV) och på Öppet Forum.

 

[2001-05-28]

Skrivningar om projektet Göteborg 2050 finns med i majoritetens budgetförslag för Göteborgs stad 2002. Där står under rubriken "Hållbar energi- och materialomsättning (s 44)":

"Om världen skulle leva svenskt skulle vi behöva ytterligare några jordklot.
För att leva hållbart visar beräkningar att göteborgaren skall hålla sig under 1,5 ton utsläppt fossilt koldioxid per år och person. Idag släpper vi ut 5,8 ton per år och person.

Energilösningar baserade på sol, vind, biobränslen och bränsleceller skall
uppmuntras där fjärrvärme inte finns. Kommunens byggande och förvaltande
organisationer bör använda och utveckla de system som finns på marknaden för miljöriktiga val av material och tekniska system. För att öka produktionen av förnybar energi bör kommunen via Göteborg Energi undersöka möjligheten att utveckla havsbaserad vindkraft. Stora summor kan sparas genom optimering och översyn av bland annat ventilation och uppvärmning av offentliga lokaler. Göteborg behöver genomföra en kunskapsinventering för att utveckla rekommendationer för ett inneklimat som optimerar folkhälsa och ekonomi. Ett långsiktigt arbete på energiområdet förutsätter att kommunen tar fram en energiplan som inkluderar detaljerade mål och projektplaner. Energiplanearbetet kan nyttiggöra delar av uppdraget Göteborg 2050. Därför går kommunen in som delfinansiär i Göteborg 2050."

Hela budgetförslaget finns på Göteborgs stads hemsidor.

 

[2001-05-12]

Broschyren om projekt GÖTEBORG 2050 finns för nedladdning som PDF-fil. Gå till Dokumentation och trycksaker.

 

[2001-05-14]

Det har producerats en ny broschyr som beskriver projektet Göteborg 2050 och som innehåller några första tankar om hur ett hållbart Göteborg kan se ut 2050.

Kontakta de projektansvariga för att få ett exemplar. Broschyren finns även för nedladdning. Gå till Dokumentation och trycksaker.

 

[2001-05-08]

Det går nu att registrera sig för att få löpande information via e-post. Klicka på länken "Få löpande information!".

 

[2001-05-04]

Projektet Göteborg 2050 presenteras för allmänheten på Vetenskapsfestivalen 4-12/5 2001.

 

[2001-04-24]

Projektet Göteborg 2050 presenteras för Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och andra komunala verksamheter på MiljöForum.

 Upp igen.