Näringsliv

Näringslivet i Göteborg är anpassat till det globala men är samtidigt lokalt inriktat. Sverige har många råvaror som ingår i det naturliga kretsloppet, såsom papper, trä och livsmedel, vilka är eftertraktade på en global marknad.

Sverige har en högteknologisk verkstadsindustri som redan i början på seklet specialiserade sig på hållbar teknikutveckling. I Göteborgsregionen har ett nytt slags näringsliv växt upp. Raffinaderierna ställde i början på seklet ganska snabbt om från att använda olja som råvara till att använda biomassa och framställa förnybara bränslen. Göteborg är världsledande på forskning och utveckling inom den nya biomassekemin.

De traditionella teknikerna, som regionen har varit bäst på, återvinning, vatten och avlopp, fjärrvärme, vindkraft och solvärme har blivit världsindustrier. Chalmers håller sin position som ledande på forskning inom dessa områden.

Göteborg har blivit ett transportcentrum med mycket forskning och utveckling. Göteborg är Nordens centrum när det gäller frakter. Allt gods kommer per järnväg och skeppas in eller ut med kombinerade segel/motorfartyg. Landvetter har även en luftskeppshamn.

Företag arbetar med att hyra ut funktioner i stället för produkter och man tar ett stort ansvar för livslängden och driften. Underhållet har blivit en del av själva produkten.

 Har Götaverken återuppstått för att tillverka och leasa ut vindkraftverk med full service?
Vem hyr ut en hamn-kran eller ett luftskepp?
Var kan man leasa en barnvagn?
Fungerar Sverige som en viktig resursbas för biomassa på en global marknad?