Länkar

 

Miljöförvaltningen Göteborgs stad

Ekocentrum -Sveriges största permanenta miljöutställning, Göteborg

European Solar Cities initiative ESCi En satsning på förnybar energi och energieffektivisering och dess web plats

Göteborg Energi 

Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV)
vid Chalmers och Göteborgs universitet

Hus utan värmesystem

klimat.nu (den stora miljöutmaningen)

IEH- Institutet för Ekologisk Hållbarhet

Klimatkampanjen (Naturvårdsverket)

Konsument Göteborg och Energispaningen

Luftnet (Väder och luftkvalitet i Göteborg)

Miljöinformation Göteborgs Stad

Renova

Vårt Göteborg Stadens informationstidning, nätversionen

Västra Götalandsregionen

Avdelning för fysisk resursteori, Chalmers/Göteborgs universitet