Konsumtion av varor och tjänster

 

År 2050 kan samhället inte längre kallas ett konsumtionssamhälle på ett negativt sätt som det gjordes i början på seklet.

Konsumtion som livsstil har försvunnit. Konsumtionen är närmare kopplad till att fylla önskemål om att göra saker. Detta har gjort att konsumtionsvaror inte längre behöver produceras för "slit och släng" utan att de har lång livslängd, är lätta att reparera, och är gjorda för att uppgraderas.
Det är vanligt att man inte själv äger alla saker man använder. I stället hyr man cykeln och kylskåpet. Då sköter dessutom företaget som äger varan service och reparationer. Det är också ovanligt att man själv äger saker som man sällan använder.

År 2050 är samhället är ett tjänstesamhälle. Eftersom man kunnat effektivisera produktionen av varor på ett sätt som inte är möjligt för tjänster används i en mycket stor andel av inkomsten till att köpa tjänster för.

Samtidigt har vi mer fri tid att själva utföra en del av de tjänster som vi i början av seklet aldrig "hade tid med".

______________________________________

Exjobb inom området finns länkat från Dokumentation och trycksaker. Consumption and CO2 emissions, Mikael af Ekenstam.

Har varje radhusägare ha en egen kompost- kvarn? Måste varje lägenhetsinnehavare äga en slagborr- maskin?

Kan det verkligen kosta lika mycket att hyra en cykel i ett år som att gå och klippa sig en gång?

Äntligen får jag tid för att sortera bokhyllan och skivsamlingen och för att måla om köksstolarna!