Kommunikationer : Transporter och informationsteknologi

I rapporterna Transporter Göteborg 2050 och Urban struktur Göteborg 2050 kan du läsa mer om projektets tankar kring framtidens hållbara kommunikationer och stadsplanering (pdf:er 2,1 MB respektive 2,8 MB).

Transporter av människor och gods har varit en förutsättning för samhällets utveckling från stenålder till industrisamhälle. På global nivå växer transporterna rejält när utvecklingsländerna följer i industrivärldens ut-vecklingsspår.

När man reser inom staden görs resan med den kraftigt utbyggda kollektivtrafiken eller med cykel, elcykel, elhybridmoped och microbilar. De kortväga resorna är färre eftersom bostaden ofta ligger nära arbetsplatsen och varudistribution i hög grad har ersatt inköpsresor.

I bilpoolen kan alla få den bil man vill ha. Det är bara att hämta ut en transportbil när du skall köra ett flyttlass eller en sjusitsig bil när man vill åka många.

Spårvagnsnätet och pendeltågen är utbyggda. Smarta kort minskar på- och av-stigningstider på bussarna och kan användas för att betala taxin och hyrcykeln. Den nya Götalandsbanan stannar vid Landvetters flygplats.

Det mer långväga resandet sker främst med tåg och charteresor till solen går med snabbtåg genom Europa. När den fria tiden i livet ökar sker även allt längre och längre resor med båt igen.

Långväga godstransporter minskar i takt med att mer varor produceras lokalt. Kvarvarande långväga godstransporter sker främst med tåg och båt. Kortväga godstransporter sker med lastbil som använder avancerad logistik och samkörning.

Utvecklingen av informationsteknologi för kommunikation fortsätter. Fjärrmöten över nätet minskar behovet av resande. Känslan av att uppleva världen i en virtuell verklighet ersätter delar av det verkliga resandet.

____________________________________________________

Läs mer om hållbara transporter i Göteborgsregionen i projektets rapport "Transporter Göteborg 2050". Till dokumentationssidan!

Institutet för Ekologisk Hållbarhet har get ut en skrift där projektet figurerar:
"Vart är vi på väg?" (Länk till Nyhet 030401)

Hämtar man varor på det närmaste torget eller ännu närmare hemma? Kan man få en öppen sportvagn i bilpoolen, när man vill känna fartvinden i håret?

 Kan känslan i bil- och flygsimulator ersätta en del av längtan efter att köra snabbt och flyga högt? Kan Taj Mahal eller trandansen vid Hornborgasjön upplevas nog bra hemmavid?
Får man på mobiltelefonen reda på hur man snabbast tar sig fram?
Åker man till Bejing med tåg på drygt två dygn? Har atlanttrafiken med båt och luftskepp tagits upp igen?
Är drivmedlen vätgas och dimetyleter (DME)? Är "motorerna" bränsleceller?