Dessa finansiärer och huvudmän deltog  i projektet Göteborg 2050 mellan åren 2001 och 2004

 


Projektet Göteborg 2050 var ett samarbetsprojekt mellan:
Chalmers tekniska högskola
Göteborgs Universitet
Göteborgs Stad
Göteborg Energi AB
(Helägt dotterföretag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB)

Projektet Göteborg 2050 fick finansiellt stöd från:
Energimyndigheten (STEM, Statens energimyndighet är central förvaltningsmyndighet för frågor om användning och tillförsel av energi)
Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande)
Adlerbertska forskningsfonden
(Stöder forskning med tema hållbar samhällsutveckling vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan och Chalmers)
Göteborgs Stad
Göteborg Energi AB

Västra Götalandsregionen
Renova
(
Avfalls- och återvinningsföretag som ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö).

Projektets styrgrupp
Ingemar Andersson, Göteborg Energi AB
Leif Johansson , Infrastruktur, Göteborgs Stad
Tore Carlsson, Energimyndigheten 
Henrik Nolmark, Formas
Oliver Lindqvist, Göteborgs Miljövetenskapliga centrum (GMV) vid Chalmers och Göteborgs universitet.

Vi uppmuntrar alla initiativ som främjar projektet och dess ändamål. Projektet fanns till för att stödja initiativ i projektets anda. Kontakta Elin Löwendahl med dina idéer ! Tillbaka till Göteborg 2050 startsidan.

Alla logotyper är länkade. Välkommen på besök!

 

Energimyndigheten

 

Formas

Chalmer/Göteborgs universitet 
Chalmers, Göteborgs universitet

GMV