Välkommen till
Projektet Göteborg 2050!

Projektet pågick i fyra år (2001-2004) och avslutades vid årsskiftet 05/06. Fortsatta aktiviteter för att förvalta och sprida projektets resultat fortgick även under 2005 och 2006. Forstättningen bedrevs av miljöförvaltningen, Göteborgs Stad i nära samarbete med Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum (GMV), Chalmers och Göteborgs universitet. Projektet förvaltas till vidare av miljöförvaltningen. För mer information kontakta Ann-Marie Ramnerö, 031-368 38 65, ann-marie.ramnero(a)miljo.goteborg.se

Den 28 februari 2007 arrangerade Miljöförvaltningen Göteborgs Stad och GMV - Göteborgs miljövetenskapliga centrum ett seminarium "Göteborg 2050 - Hur ligger vi till idag?" Program, referat.

För att hjälpa till att skjutsa projektet in i staden och framtiden genomfördes under hösten 2004 tidskapseln, ett samarbetsprojekt mellan GÖTEBORG 2050 och Miljöförvaltningen Göteborgs Stad. Klicka på logotypen till vänster för mer information om Tidskapseln.

 

Hur 2050 - framtidens utmaning- tillsammans utveckla en hållbar region - är ett brett samarbete inom främst infrastrukturområdet. hur2050Alla fyra trafikverken deltar, liksom VGR (Västra Götalandsregionen), Västtrafik, GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) och BRG (Business Region Göteborg) vidare Göteborgs Stad genom Göteborgs Hamn, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen. Mölndal, Kungsbacka och Kungälv deltar också. HUR2050 som delvis löpt parallellt med Göteborg 2050 har liknande arbetsmetod och samma syn på hållbar utveckling.

 

 

Projektet GÖTEBORG 2050 var ett flerårigt projekt för att utveckla och arbeta med framtidsbilder av ett hållbart Göteborg i en hållbar omvärld. Målsättningen är att stimulera en snabbare utveckling mot hållbarhet. Projektet var ett samverkansprojekt med bred förankring. Alla som stod bakom projektet presenteras på en egen sida.
Länk till Huvudmannasidan.
 

Projektets dokument kopplade till arbetet med Göteborgs Stads energiplan är samlade på en egen sida.