Vad är ett hållbart samhälle?

Den kanske viktigaste aspekten på hållbarhet är att det handlar om långsiktighet. I projektet Göteborg 2050 valde vi följande utgångspunkter för vad som är ett hållbart samhälle:

·  Ett kretsloppsamhälle. Detta innebär att materialkretslopp är slutna, att inga utsläpp av giftiga ämnen sker, och att biologisk mångfald garanteras. I ett kretsloppssamhälle används ett minimum av ändliga resurser och deponering av avfall undviks.

·  Låga utsläpp av växthusgaser som på sikt går mot nollutsläpp. Detta innebär ett hållbart energisystem som baseras på enbart förnybar energitillförsel.

·  Rättvist utnyttjande av jordens resurser. Detta innebär att om femtio till hundra år är världens välfärd jämt fördelad. Hela världen är då ett materiellt välmående hållbart samhälle.

Dessa utgångspunkter följer en tradition att se det hållbara samhället som ett ekologiskt hållbart samhälle.

I projektet Göteborg 2050 ville vi även att andra frågor än de ekologiska skulle finnas med. Vi ville inom projektets ramar ha en levande diskussion om på vad som är ett gott liv och vilka grundläggande frågor som känns viktiga för oss människor.

 

Hur gör vi samhället mänskligare?

Hur ser vi på konsumtion av varor och tjänster?

Hur ser vi på vår använd- ning av tiden?

Vad är det som gör att vi känner oss tillfreds?