Hem ­ arbete ­ fritid

Lever man för att arbeta eller arbetar man för att leva? I visionen för 2050 arbetar man för sin försörjning och det är samtidigt positivt att få göra något som man verkligen tror på.

Självförsörjningen är större år 2050 än för femtio år sedan. Vi tar hand om varandra och vår omgivning mer nu än förr. Vi har närmare till "maten" och vardagens sysslor. Vi lägger mer tid hemma för att uträtta en mängd vardagliga funktioner, t ex odla, kompostera, reparera och underhålla samt vårda varandra.

Stor vikt läggs vid meningsfulla och hälsosamma arbeten och människornas välbefinnande. Till gemensamma distansarbetsplatser nära bostaden kan man gå eller cykla. Torgen, stadens allmänna rum, blir åter mötesplatser där många av vardagens ärenden kan ut-föras.

Fritiden har blivit fri tid för samtal och möten. Semestern används för att gå ned i varv och nå en inre ro och för att berika vardagslivet.

 Är begreppet "lönearbete" uppluckrat?
Vistas göteborgarna mer utomhus?
Har vi mindre ofrivillig ensamhet?
Kommer fler män än kvinnor att arbeta med omvårdnaden?
Hur ser vi på förhållandet mellan privat sfär och det allmänna rummet?