Hur skulle Göteborg kunna se ut om femtio år?  

År 2050 bor Göteborgarna, liksom i början av 2000-talet, i landshövdingehus, som numera är unika och historiska, och i förortsområden såsom Askim, Torslanda, Angered och Bergsjön. I stort sett alla hus har byggts om och anpassats så att de är energieffektiva och resurssnåla. Villaområdena har förtätats, bl a för att ge underlag för stadens infrastruktur, gemensamma och individuella transporter, fjärrvärme, vatten och avlopp, och avfallshantering. Staden är full av levande torg och andra mötesplatser eftersom det finns mycket tid för möten.

Befolkningen i Göteborgsregionen har vuxit och i Göteborgs Stad bor drygt en halv miljon invånare. Regionen har utvecklats genom nya förbindelser med andra regioner runt om i världen och omfattar nästan två miljoner invånare. I världen finns nästan tio miljarder invånare och befolkningstillväxten är på väg att avstanna. Eftersom nästan hela världen har en låg fruktsamhet är det ett diskussionsämne att världsbefolkningen snart kommer att börja minska.

Göteborgsregionen har fortfarande inte födelseöverskott men samhället är mycket barnvänligare och det föds fler och fler barn. Befolkningstillväxten sedan sekelskiftet har främst bestått av invandring från utvecklingsländer. Till Sverige välkomnas människor från andra kulturer och Sverige, liksom övriga världen, blir allt mer mångkulturellt.

 Har älvstränderna sammanbundits till en ny levande stadskärna?
Hur många människor bor det på jorden?
Hur ser samspelet mellan den lokala kulturen och den globala kulturen ut?
Är Säve flygplats nerlagt och fyllt med radhus och villor?