Vad kan man säga om framtiden?

 

När vi säger Göteborg 2050 menar vi ett långsiktigt hållbart samhälle i en hållbar omvärld.

Begreppet ”Göteborg” kan ibland vara ett kvarter i staden Göteborg, ibland vara stadskärnan i Göteborgs Stad, ibland vara Göteborgsregionen och ibland vara Västra Götaland. Vi har hela tiden varit medvetna om att det finns ett Sverige, ett Europa, och en värld som samspelar med begreppet ”Göteborg”.

Årtalet 2050 ska inte ses som en fix tidpunkt utan representerar en långsiktig önskvärd och möjlig framtid. Vissa hållbara system finns redan år 2000 och många förändringar till hållbarhet kan ha genomförts till år 2050. Men, det kan kanske ta till år 2100 innan hela världen är ett välmående hållbart samhälle.

Lika lite som man 1950 kunde förutspå hur samhället ser ut idag, lika lite kan vi säga hur samhället exakt kommer att se ut om femtio år. Projektet Göteborg 2050 gick inte ut på att försöka förutsäga framtiden. Vi arbetade istället med en metod som brukar kallas "backcasting". Man sätter upp olika önskemål om hur samhället skall se ut framöver. Sedan ser man hur dessa önskemål kan uppfyllas med den kunskap vi idag har av vad som skulle kunna vara möjligt i framtiden. Vi är övertygade om att vi idag kan säga mycket om hur ett långsiktigt hållbart samhälle skulle kunna se ut.