Arbetet i projektet Göteborg 2050

 

Avsikten var att så många som möjligt skulle involveras i processen att arbeta med framtidsbilder inom projektet Göteborg 2050. Vi ville:

·  Skapa kreativa mötesplatser där intresserade personer kan diskutera olika aspekter av en hållbar framtid och tillsammans kan utveckla och utbyta tankar om önskvärda framtider.

·  Sammanställa och ständigt vidareutveckla underlag för framtidsbilder som fungerar som sammanhållande "kunskapsbas" inom projektet.

·  Initiera och stödja forskning för att vidareutveckla framtidsbilder.

·  Visualisera framtidsbilderna.

·  Stödja och bidra till planering och utveckling av strategier i riktning mot hållbarhet.

·  Uppmuntra demonstrationsprojekt som visar hur man kan ta de första stegen.