Projektet GÖTEBORG 2050s dokumentation kopplat till

Göteborgs Stads energiplanearbete

Länk till Göteborgs Stads Energiplan 2005:

http://www.goteborg.se/stadskansliet (Gå vidare till rubrik: Infrastruktur Storstad Näringsliv).

Projekt Göteborg 2050 har skrivit remissvar på Energiplanen. Dokumentet med remissynpunkter finner du här!

Projektets vision för ett hållbart energisystem i Göteborgsregionen heter "Solstad Göteborg 2050" (Bilaga 3 i Stadskansliets PM Energi, Referensmaterial till Energiplan 2005). Filen i pdf-format finns att hämta här:

 -Rapporten (1,3 MB)

 

Se även den sammanfattande foldern:

-Folder (3,5 MB)

 


Presentationer av projektets energirelaterade arbete:

-Presentation remissseminarium Göteborgs stad, augusti 2004 (1,3 MB).

-Presentation från rapportseminarium, oktober 2003 (1,7 MB).


Andra rapporter och skrifter, bland annat "Klimat och Energimål" finns att ladda ned från dokumentationssidan som kan nås från huvudsidan.

Till huvudsidan.