Dokumentation och trycksaker

Alla dokument är nedladdningsbara i pdf-format och kan beställas i tryckt form.  Länk till adress och telefon längst ned.

Informationsbrochyr om projektet på svenska och engelska (Dubbelsidiga, 76 respektive 108 kB).

Projektbeskrivning Göteborg 2050, 2002-01-13 (14 sid. 132kB)

Broschyr med färgbilder som beskriver projektet och som innehåller några  tankar om hur Göteborg skulle kunna se ut om femtio år (16 sid. 1,5 MB). Broschyren på engelska (184kB).

Slutrapport från projektet inklusive projektbeskrivning och verksamhetsberättelser för år 2001-2004 (1MB).

Göteborg 2050 - informationsinsatser och verksamhet under 2005.

 

Framtidsbildsrapporter med sammanfattande foldrar:

Kretslopp Göteborg 2050 (904 kB) Folder Kretslopp (1 MB), foldern på engelska; Eco-cycling Göteborg 2050 (1,8 MB).

Mat Göteborg 2050 (760 kB). Folder Mat (268 kB), foldern på engelska; Food Göteborg 2050 (184 kB). Rapporten har tagits fram med stöd från Västra Götalandsregionen och Agenda 21, Göteborgs Stad miljö.

Urban struktur Göteborg 2050 (1,2 MB). Folder Urban struktur (1 MB), foldern på engelska; Urban Design Göteborg 2050 (1,8 MB).

Transporter Göteborg 2050 (1,1 MB), Transportfolder (560 kB), foldern på engelska; Transportation Göteborg 2050 (884 kB).

Solstad Göteborg 2050 (872 kB), Solstadfolder (708 kB), foldern på engelska; Solar City Goteborg 2050 (332 kB).

 

Övriga skrifter utgivna inom projektet:

Klimat och Energimål (1,6 MB). Förslag på klimat- och koldioxidutsläppsmål, samt mål för andel förnybar energi för Göteborgsregionen år 2050 och 2100. 

Att mäta det goda livet (1,3MB). En rapport av Christer Sanne utgiven av Göteborg 2050.

 

Material från Kick-off Göteborg 2050 041014:

Program (56 kB)
Presentationer: GÖTEBORG 2050 historia och nuläge (2,9 MB), Tidskapseln (356 kB) Teman/rapportframsidor (872 kB)

Presentation: Transportframtider (1,9 MB), Anders Roth, Trafikkontoret Göteborgs Stad
Presentation: Framtidens mat (2,2 MB), Helena Shanahan, Institutionen för hushållsvetenskap, Göteborgs universitet

 

Material från Höstseminarium 031016:

Program (32 kB)
Presentation: Solstad Göteborg 2050 (3,2 MB)
Presentation: Transporter Göteborg 2050 (420 kB)

 

Publicerade artiklar:

"Tillväxt är ingen garant för lycka" Christer Sanne 
En artikel publicerad på debattsidan i GP Söndag 27/4 2003
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=124776
Artikeln som PDF-dokument 

Artikel i GP om projektet GöTEBORG 2050 Publ. 021110

VåRT GöTEBORG Majnumret 2002: Kontakta oss om du vill ha ett pappersnummer skickat till dig. Vårt Göteborg är en informationstidning för Göteborgs stad som ges ut i 245.000 ex. Hela majnumret 2002 handlade om Göteborg 2050. Länk till vårt nummer: Klicka Här!

Texterna i Vårt Göteborg. Andra nummer av Vårt Göteborg: www.vartgoteborg.nu .  

 

Övrigt framtaget material:

Hemtorg och närpunkter (298 kB). Rapport om arbetet inom Göteborg 2050 med en förstudie för demonstrationsprojekt, Marcus Wendin, Miljögiraff.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 2001-2004:

Examensarbeten:

  • "Future Production of Transport Fuel, Power and Heat from Biomass: A Vision of a Large-scale Energy Combine in Göteborg", Julia Franzén. Examensarbete, september 2003. GoteborgEnergyCombine2050.pdf
  • "Fräscha Färdval - En backcastingstudie för hållbara framtida kortväga persontransporter i Göteborgsregionen". Elin Löwendahl. Examensarbete, maj 2003, FraschaFardval.pdf
  • "Modelling consumption, energy use and carbon dioxide emissions with the SVERIGE model". Mikael af Ekenstam. Examensarbete, mars 2003. Consumption_CO2.pdf
  • "Miljöanpassning av befintlig bebyggelse" John Pettersson. Examensarbete, januari 2003. Miljoanpassning_bef_bygg.pdf

Projektarbeten:

  • "Energieffektiv meny för ett hållbart Göteborg 2050", E. Bäck, S. Jaakkola, M Kööhler, januari 2004. Mat_2050.pdf
  • "Göteborg 2050: det hållbara vätgassamhället", R. Hedman, november 2003. VatgasGbg2050.pdf
  • "Kartläggning av Fordonsbränslen ur hållbarhetsperspektiv", C. Svensson, N. Ghanavati, J. Axelsson, J. Pettersson, C-A. Björk. April 2002. Fordonbr.pdf
  • "Återföra aska från avfallsförbränning: Utopi eller verklighet?", E. Löwendahl, P. Ottosson, C. Svensson, F. Wahl, februari 2002. Askaterforing.pdf "Biobränslebaserat energikombinat med koldioxidavskiljning -En långsiktig möjlighet för Västra Götaland?", P.Aasma, M. af Ekenstam, J. Franzén, H. Jönsson, januari 2002. Energikomb.pdf
  • "En studie av alternativ för utveckling mot en hållbar energiförsörjning i Göteborg", L. Bengtssson , R. Hedman, S. Thulin, maj 2001.  Energistudie.pdf

 

Hör av er till:

Ann-Marie Ramnerö

Miljöförvaltningen Göteborgs Stad

Karl Johansgatan 23-25
414 59 Göteborg
Tel: 031 - 61 26 37
Mobil: 0707 - 61 26 37
E-post: ann-marie.ramnero (a) miljo.goteborg.se 

The following documents are available in English: 

 

 

Short project description in English (108 kB)

Solar City Goteborg 2050, an English description of the projects energy study (332 kB).

A translation of the project folder into English (no pictures, 184kB)