Program under Forum 2002
Söndag 1 september 16-30-19.00
med projektet GöTEBORG 2050

Hur vill du ha
det Goda Livet år 2050?

16.30 Startar vi i FöREDRAGSTäLTET på HEDEN

Mot 2050 Kort presentation av projektet GöTEBORG 2050, introduktion av tidsresan.
Vi har löst problemen och ser ett hållbart Göteborg år 2050. Pia Sundh, informatör
Tomas Tengby
tar över som samtalsledare.

                            16.35

Vivi-Ann Nilsson, kommunalråd utbildning och kultur
Med fokus på barn och ungdomar i framtiden. Ett positivt utvecklat samhälle i Göteborg år 2050

                            16.50

Sven Gustafsson, Mångkulturell utveckling i Göteborgs stad
Anita Brnic, doktorand i sociologi Göteborgs universitet
Integrationen och det mångkulturella Göteborg 2050

                            17.05

Claes Roxbergh , kommunalråd för miljö- och konsumentfrågor
Hållbar Konsumtion av upplevelser, varor och tjänster i Göteborg 2050

                      PAUS 17.15 -17.35 Inbjudan till fortsättning på snacket under pausen med snackmöjligheter med alla medverkande. Färgen på bollarna i olika korgar kan ge olika samtalstema. Orange-Barnen, Blå-Tiden, Gul-Integrationen.

                            17.35

Hans Eek och Johan Swahn, Projektkoordinatorer
Två tidsresenärer berättar vad de sett i Göteborg år 2050.

                            17.50

Jörgen Larsson, Tidsverkstan
Livstempo och Livsinnehåll i Göteborg 2050.

                            18.15

Avslutande diskussion och en liten utvärdering
Tomas Tengby, samtalsledare och journalist.
Martin Persson, student vid Göteborgs universitet, Miljövetenskap.
Carol Koussa, Munkebäcksgymnasiet medieprogrammet år3.

                            18.40

Viktig fri tid på golvet för eftersnack och personliga kontakter fram till 19.00.

  Håll kontakt med oss i projektet! Låt bollarna komma till användning.

Tillbaka till startsidan